Over ons

Onze scoutsgroep maakt deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen . Binnen de scouts vallen we onder de “Gouw Oost-Brabant ” en binnen die gouw onder het “District Bietenhoek “. We zijn eveneens lid van de Lubbeekse Jeugdraad en de Lindense Parochieraad.

Scouts en Gidsen Sint-Kwinten Linden werd opgericht in 1964 en telt intussen meer dan 200 leden. De meeste activiteiten gaan door op zondag tussen 14:00 en 17:00. De kampen gaan door in de eerste helft van juli (kapoenen) en de tweede helft van juli (welpen, kabouters, jonggivers en givers). 

Elke maand publiceren we ‘De Goeien Indruk’, een boekje waarin je de activiteiten van elke tak kan terugvinden voor de komende maand. Daarnaast vind je hierin ook woordzoekers, spelletjes, interviews met de leiding en tal van andere leuke dingen terug.

Takken

De groep is ingedeeld in leeftijdsgroepen, de zogenaamde “takken”.

Kapoenen (meisjes en jongens van 6 tot 8 jaar). De allerjongsten van de scouts en gidsen. Op school zetten ze hun eerste stappen in het eerste en tweede leerjaar, maar ook op de scouts gaan ze op verkenning. Knutselvergaderingen, bosspelen en een weekend horen er allemaal bij. Tijdens de eerste week van jullie gaan ze als afsluiter op van het jaar een weekje op kamp. Dit zal doorgaan van 8-12 juli 2023.

Welpen (jongens) & Kabouters (meisjes) zijn twee aparte takken. De jongens en meisjes van 8 tot 11 jaar doen hun uniform elke zondagnamiddag aan om op de scouts te ravotten in het bos, dorp of onze tuin. Onder andere actieve plein- of bosspelen, (kook)tochten en het provinciedomein of de schaatsbaan gaan ze niet uit de weg. In de zomer gaan ze op een authentiek tentenkamp met kampvuren, gesjorde bedden, tochten, … Kortom: alles erop en eraan! Het kamp voor de welpen en kabouters zal doorgaan van 20-27 juli 2023.

Jonggivers (meisjes en jongens van 11 tot 14 jaar). De jonggivers houden zich bezig met ‘echte’ scouting. Zo sjorren ze op kamp hun eigen bedden, maken ze hun maaltijden klaar op echte houtvuren, slapen ze in patrouilletenten en gaan ze op sluipdropping. Op kamp krijgen de derdejaars overigens na het vervullen van een uitdagende totemopdracht hun totem, een dierennaam met aangepaste eigenschappen. Ze leren samenwerken, verkennen en ondernemen, engagement tonen, samen overleggen en zich voor anderen in te zetten. Het kamp voor de jonggivers zal doorgaan van 19-27 juli 2023.

Givers, de jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar worden verenigd in de givertak. Zo gaan ze al eens op tocht met de fiets, spelen ze een nachtspel of organiseren ze hun eerste fuifjes (giveravonden). Een buitenlands, apart of groepskamp is in juli uiteindelijk de kers op de taart.

Jin (jongens en meisjes van 17 – 18 jaar) Alvorens leiding te worden, komt er eerst een jaartje jin. Naast een jinstage waarin ze leren leiding te geven op de scouts, houden ze op vrijdagavond hun Jincafé open. Daarnaast gaan ze ook op buitenlands kamp.

Leiding, jongeren kunnen toetreden tot de leiding vanaf de leeftijd van 17 jaar. 

De algemene coördinatie van de scoutswerking is in handen van de groepsleiding.

Uniform

In onze groep is het volledige scoutsuniform (zie outfit) verplicht voor alle groepen ouder dan de Kapoenen. Dit houdt in een groene broek/ rok in combinatie met een scoutshemd en scoutsdas. Voor de welpen komt daar nog een welpenpetje boven op. Voor kapoenen is een scoutsdas voldoende. Onze eigen scoutspull (€25) en scoutsdassen (€10) zijn te koop elke zondag, vraag ernaar bij de leiding. Een scoutshemd en groene broek kan je gemakkelijk aankopen in “De Hopper”.

Gouden tip: “Vergeet zeker niet in je scoutshemd/pull, welpenpetje en scoutsdas je naam te zetten.”

 

Inschrijvings
geld en kosten

Lid worden van onze scouts kost jaarlijks €50 voor het eerste ingeschreven kind van een gezin en €45 per elk volgend kind. Het leeuwendeel van het lidgeld gaat naar verzekeringen. 
Soms worden kleine bedragen (€2 – €5) gevraagd voor specifieke activiteiten zoals bijvoorbeeld een breugelavond of andere kookvergaderingen.
Per jaar worden 2 weekends georganiseerd die +/- €30 per weekend kosten. Binnenlandse kampen kosten gemiddeld tussen de €110 en de €180. Onder bepaalde voorwaarden kan het kampgeld terugbetaald worden door je ziekenfonds (informeer bij de groepsleiding).

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen verminderd lidgeld aanvragen. In dit geval bedraagt het lidgeld €15 voor het eerste kind en €10 vanaf het tweede kind. Verder geldt er ook een korting in de Hopperwinkels, 60% op een scoutshemd en 50% op een groene broek / rok / pull. Ook kan er ‘Fonds op maat’ aangevraagd worden. Hierbij moet het gezin slechts 1/3 van de totale kost van een weekend / een scoutskamp dragen. Indien u graag verminderd lidgeld en/of fonds op maat zou aanvragen, gelieve dan de groepsleiding te contacteren. Een uitgebreide analyse vindt u onder ‘Hoeveel kost scouting?’

Arthur Snoeck 3

VZW

Naast de scoutsgroep hebben we ook nog een VZW. Het doel van deze VZW is het zorgen voor ‘de mentale en logistieke ondersteuning’ van de groep. Concreet houdt dit onder meer in dat de VZW zich bezighoudt met grote aankopen en het beheer van het gebouw. Het bestuur van de VZW bestaat uit enkele ouders, sympathisanten en (oud-)leiding. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de actieve leiding. Zo heeft de leiding steeds het laatste woord in alles wat de scouts aangaat.

Interesse in deel uit te maken van de VZW, mail gerust naar vzw.bestuur@st-kwinten.be

Alcohol- en
drugsbeleid

Dit alcohol- en drugsbeleid is er in de eerste plaats omdat scouts Sint-Kwinten Linden een drugsvrije scouts wil zijn, waar er in een veilige omgeving omgegaan kan worden met alcohol en tabak. Op deze manier kunnen we in scouts Linden een veilige omgeving creëren voor kinderen en jongeren. Met dit beleid worden er duidelijke grenzen gesteld over wat kan en niet kan op vlak van alcohol en drugs binnen onze scouts. Dit beleid is opgesteld in samenwerking met Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Belgische wetgeving.