Info

Groepsnaam:
Koepel organisatie:
Ledenaantal:
Bestaat sinds:
Activiteiten:
Kampen:
Scouts & Gidsen Sint-Kwinten Linden
Scouts & Gidsen Vlaanderen
Meer dan 200 leden
1964
Zondag van 14u tot 17u
2de helft van juli, de kapoenen 1ste week van juli

Onze groep

Situering

Onze scoutsgroep maakt deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen . Binnen de scouts vallen we onder de “Gouw Oost-Brabant ” en binnen die gouw onder het “District Bietenhoek “.
We zijn eveneens lid van de Lubbeekse Jeugdraad en de Lindense Parochieraad.

Takken

De groep is ingedeeld in leeftijdsgroepen, de zogenaamde “takken”.

Kapoenen (meisjes en jongens van 6 tot 8 jaar). De allerjongsten van de scouts en gidsen. Op school zetten ze hun eerste stappen in het eerste en tweede leerjaar, maar ook op de scouts gaan ze op verkenning. Knutselvergaderingen, bosspelen en een weekend horen er allemaal bij. Tijdens de eerste week van jullie gaan ze als afsluiter op van het jaar een weekje op kamp.

Welpen (jongens) & Kabouters (meisjes) zijn twee aparte takken. De jongens en meisjes van 8 tot 11 jaar doen hun uniform elke zondagnamiddag aan om op de scouts te ravotten in het bos, dorp of onze tuin. Onder andere actieve plein- of bosspelen, (kook)tochten en het provinciedomein of de schaatsbaan gaan ze niet uit de weg. In de zomer gaan ze op een authentiek tentenkamp met kampvuren, gesjorde bedden, tochten, … Kortom: alles erop en eraan!

Jonggivers (meisjes en jongens van 11 tot 14 jaar). De jonggivers houden zich bezig met ‘echte’ scouting. Zo sjorren ze op kamp hun eigen bedden, maken ze hun maaltijden klaar op echte houtvuren, slapen ze in patrouilletenten en gaan ze op sluipdropping. Op kamp krijgen de derdejaars overigens na het vervullen van een uitdagende totemopdracht hun totem, een dierennaam met aangepaste eigenschappen. Ze leren samenwerken, verkennen en ondernemen, engagement tonen, samen overleggen en zich voor anderen in te zetten.

Givers, de jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar worden verenigd in de givertak. Zo gaan ze al eens op tocht met de fiets, spelen ze een nachtspel of organiseren ze hun eerste fuifjes (giveravonden). Een buitenlands, apart of groepskamp is in juli uiteindelijk de kers op de taart.

Jin (jongens en meisjes van 17 – 18 jaar) Alvorens leiding te worden, komt er eerst een jaartje jin. Naast een jinstage waarin ze leren leiding te geven op de scouts, houden ze op vrijdagavond hun Jincafé open. Daarnaast gaan ze ook op buitenlands kamp.

Leiding

Jongeren ouder dan 17 jaar kunnen toetreden tot de leiding. 
De algemene coördinatie van de scoutswerking is in handen van de groepsleiding.

Activiteiten

Onze activiteiten (vergaderingen, zoals wij ze noemen) vinden meestal plaats op zondagnamiddag van 14 tot 17u. Welke zoal? Allerlei bosspelen, (kook)tochten, stadsspelen, knutsel- en techniekenvergaderingen… Tijdens de examens van de leden of de leiding kan het zijn dat er op vrijdag- of zaterdagavond een vergadering wordt gepland. Denk maar aan sluipspelen, dansavonden, droppings, filmavonden… Elke tak gaat ook twee keer per jaar op weekend.

Kampen

Het hoogtepunt van elk jaar is natuurlijk het scoutskamp. De kapoenen gaan vijf dagen op kamp. Zij logeren in gebouwen. De welpen, kabouters, jonggivers zoeken het iets avontuurlijkers. Zij gaan op een heus tentenkamp, met zelfgesjorde bedden, kampvuren, woudloperskeuken… Back to basic, dus! Givers wisselen af tussen een binnenlands kamp, een buitenlands kamp of een deelname aan het groepskamp. De Jin tenslotte gaat steevast op buitenlands kamp.

De Goeien Indruk

Elke maand kunnen de leden het scoutsboekje De Goeien Indruk waarin elke tak zijn activiteiten aankondigt op onze website raadplegen.

Uniform

In onze groep is het volledige scoutsuniform (zie outfit) verplicht voor alle groepen ouder dan de Kapoenen. Dit houdt in een groene broek/ rok in combinatie met een scoutshemd. Voor de welpen komt daar nog een welpenpetje boven op. Voor kapoenen is een scoutsdas voldoende. Onze eigen scoutspull en scoutsdassen zijn te koop elke zondag, vraag ernaar bij de leiding. Vergeet zeker niet in je scoutshemd/pull, welpenpetje en scoutsdas je naam te zetten.

Groepspull

Inschrijvingsgeld + kosten

Lid worden van onze scouts kost jaarlijks €50 voor het eerste ingeschreven kind van een gezin en €45 per elk volgend kind. Het leeuwendeel van het lidgeld gaat naar verzekeringen. 
Soms worden kleine bedragen (€2 – €5) gevraagd voor specifieke activiteiten (vb. zwemmen, schaatsen,…).
Per jaar worden (behalve voor de kapoenen) gemiddeld 2 weekends georganiseerd die +/- €30 per keer kosten.
Binnenlandse kampen kosten gemiddeld tussen de €110 en de €180. Onder bepaalde voorwaarden kan het kampgeld terugbetaald worden door je ziekenfonds (informeer bij de groepsleiding).
Bij betalingsproblemen zijn kortingen bespreekbaar (informeer bij de groepsleiding). Een uitgebreide analyse vindt u onder ‘Hoeveel kost scouting?

VZW 

Naast de scoutsgroep hebben we ook nog een VZW. Het doel van deze VZW is het zorgen voor ‘de mentale en logistieke ondersteuning’ van de groep. Concreet houdt dit onder meer in dat de VZW zich bezighoudt met grote aankopen en het beheer van het gebouw. Het bestuur van de VZW bestaat uit enkele ouders, sympathisanten en (oud-)leiding. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de actieve leiding. Zo heeft de leiding steeds het laatste woord in alles wat de scouts aangaat.

Interesse in deel uit te maken van de VZW, mail gerust naar vzw.bestuur@st-kwinten.be

Alcohol en drugsbeleid

Dit drugs- en alcoholbeleid is er in de eerste plaats omdat scouts Linden Sint-Kwinten een drugsvrije scouts wil zijn, waar er in een veilige omgeving omgegaan kan worden met alcohol en tabak. Op deze manier kunnen we in scouts Linden een veilige omgeving creëren voor kinderen en jongeren. Met dit beleid worden er duidelijke grenzen gesteld over wat kan en niet kan op vlak van alcohol en drugs binnen onze scouts. Dit beleid is opgesteld in samenwerking met Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Belgische wetgeving.

Privacyverklaring